CASIO FX-CG50

CASIO FX-CG50

Kolorowy wyświetlacz wysokiej rozdzielczości z naturalnym systemem vpam pozwala na zapis i wyświetlanie ułamków, pierwiastków kwadratowych i innych wyrażeń liczbowych w identyczny sposób jak w książce.

 • 8 x 21 cyfr lub liter
 • 216 x 384 piksele
 • Ponad 65 tys. kolorów
 • Menu funkcji
 • Podświetlenie

Dane ogólne

 • 61 kB RAM
 • 16 MB Flash ROM
 • Zasilanie: Bateria
 • Wymiary: 188,5 x 89 x 18,6 mm
 • Waga: 230g
 • EAN: 4971850087618
 • Język: angielski/ hiszpański/ niemiecki/ portugalski/ duński/ norweski/ szwedzki/ fiński/ włoski

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA:

 • Graficzne:

  • Wykres współrzędnych prostokątnych
  • Wykres nierówności
  • Aplikacja do tworzenia wykresów nierówności
  • Wykres funkcji stałej
  • Funkcja parametryczna / Wykres współrzędnych biegunowych
  • Pamięć wykresów
  • Wyrażenie zastępcze dla zmiennej na wykresie

   

  • Tabela
   • Zamiana tabeli na wykres
  • Wykres rekursji
   • Numer wyrażenia
   • Wykres radarowy
  • Krzywe stożkowe
  • Aplikacja do tworzenia krzywych stożkowych
  • Równanie różniczkowe

   

  • Aplikacja równania różniczkowego
  • Styczna
  • Postać normalna
  • Funkcja odwrotna
  • Wykresy w 2 oknach
  • Wykres i wykres
  • Wykres i tabela wartości
  • Wykres tabeli wartości
  • Wykres i tabela wartości połączone interaktywnie

   

  Podstawowe działania matematyczne

  • Ułamki
  • Ułamki dziesiętne
  • Funkcja rozwiązywania (interaktywna)
  • Pierwsza/druga pochodna (numeryczne)
  • Całki (numeryczne)
  • Maksimum/minimum
  • Funkcje zespolone
  • Format
  • Funkcja

   

  • Macierze
   • Maksymalny rozmiar macierzy 255 x 255
   • Ilość macierzy: 27
   • Wyznacznik
   • Macierz odwrotna
  • Układ równań (numeryczne) (max. 6 niewiadomych)
   • Wyszukiwacz pierwiastków wielomianów oraz aplikacja do tworzenia układów równań
   • Aplikacja do rozwiązywania układów równań
  • Równania wielomianowe (numeryczne) (max. 3 stopień)
   • Wyszukiwacz pierwiastków wielomianów oraz aplikacja do tworzenia układów równań
  • Obliczenia o dowolnej podstawie

   

  Statystyka

  • Obliczenia statystyczne
  • Mediana średnia suma
  • Rozkład
  • Wyniki
  • Współczynnik regresji

   

  • Wykres statystyczny
   • Statystyka
   • Histogram
   • Wykres pudełkowy
   • Zmodyfikowany wykres pudełkowy
   • Krzywa rozkładu
   • Linia łamana
   • Wykres punktowy / linia xy
   • Linia mediana-mediana
   • Regresja liniowa/kwadratowa/sześcienna/ czwartego stopnia
   • Regresja wykładnicza/logistyczna/potęgowa
   • Regresja sinusoidalna
   • Regresja logistyczna
   • Kopie wyrażeń
   • Ślad po wykresie

   

 • List
   • Max size of list: 999
   • Number of List: 26 list, 6 file
   • List with complex number
   • Name of list
  • Listy
   • Maksymalny rozmiar listy: 999
   • Ilość list: 26, plik 6
   • Listy z liczbami zespolonymi
   • Nazwa listy
  • Funkcje statystyki zaawansowanej

Nauka

 • Aplikacja ze stałymi fizycznymi (dodatkowa)
 • Obliczenia z symbolami angielskimi
 • Obliczenia finansowe
 • Geometria (wgrana)
 • Arkusz kalkulacyjny
 • eActivity
 • Programowalny

 

Inne

 • Nieograniczona historia 255 bitów
 • Katalog
 • Schowek
 • Wznowienie
 • 7 języków
 • System oprogramowania dodatkowego

 

 • Pamięć
  • Program
  • Kopia zapasowa
 • Komunikacja
  • Kalkulator-kalkulator (3 piny-3 piny)
  • Kalkulator-PC (USB)
  • Dodatkowa komunikacja
  • Aktualizacja do OS
 • Przechwytywanie ekranu
 • Bezpeśrednia komunikacja z projektorami Casio
 • E-CON4 (Program dla C-Lab)
 • Po wyłączeniu wyświetla się logo Casio