SCENARIUSZE ZAJĘĆ

Odchylenie standardowe

Badanie sytuacji losowych

Badanie zależności między funkcjami trygonometrycznymi

Obliczanie wartości wyrażeń

Przybliżenia i szacowanie

Strategie rozwiązywania zadań zamkniętych

Układy równań

Zmiana o dany procent

MADE BY