Scenariusz dla szkoły średniej: Planowanie stanu magazynowego

maj 31, 2021

Scenariusz zajęć stworzony z myślą o pracy w grupie, który świetnie sprawdzi się także w warunkach e-learningu. Zadaniem uczniów będzie analiza problemu, wykonanie serii obliczeń a następnie interpretacja wyników, wybranie właściwego rozwiązania i jego uzasadnienie.

Dzięki ciekawej formule uczniowie nie tylko usprawniają swoje umiejętności obliczeniowe ale także poznają praktyczne zastosowania matematyki, uczą się wnioskować i myśleć strategicznie. Praca metodą projektu oraz w zespołach motywuje do nauki i pozwala na doskonalenie umiejętności argumentacji.

Scenariusz_szkoła średnia_Planowanie stanu magazynowego_K.Stefańska

Cele lekcji

Edukacja matematyczna:

  • Odczytywanie i analizowanie danych
  • Obliczanie średniej arytmetycznej
  • Obliczanie procentu liczby
  • Zaokrąglanie ułamka dziesiętnego do całości
  • Zastosowanie kalkulatora do obliczeń rachunkowych

Edukacja finansowa:

  • Analizowanie różnych czynników mających wpływ na planowanie procesu uzupełniania
  • stanów magazynowych
  • Dostrzeganie zależności między stanem magazynowym, sprzedażą, a zamówieniem
  • Kształtowanie myślenia przyczynowo skutkowego w ekonomii