Zapraszamy szkoły podstawowe i średnie oraz ich uczniów do udziału w niezwykłej matematycznej przygodzie! Chcemy abyście zmierzyli się z prawdziwymi problemami, w których wykorzystuje się matematykę do poznawania i rozumienia otaczającego nas świata oraz do podejmowania trafnych decyzji w różnych dziecinach.

Matużytkownicy to konkurs naukowy współorganizowany przez markę Casio oraz Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Za jego pośrednictwem chcemy popularyzować podejście STEAM w edukacji i pokazać, że umiejętność stosowania matematyki jest przepustką do fascynujących zagadnień ze świata nauki, techniki, inżynierii oraz sztuki. Dlatego zamiast rozwiązywać zestawy zadań i szukać jedynej poprawnej odpowiedzi, uczniowie biorący udział w konkursie „Matużytkownicy” zmierzą się z rzeczywistymi problemami, które sami wybiorą spośród zaproponowanych przez Organizatorów. Chodzi nam o używanie matematyki, o odkrywanie za jej pomocą zależności i wykorzystywanie wiedzy w praktyce. Dlatego każdy zespół poprosimy o opracowanie nie jednego, ale dwóch alternatywnych rozwiązań, wybór i uargumentowanie lepszego z nich.

Konkurs składa się z trzech etapów, w których szkoły reprezentować będą zespoły uczniów – mogą być to koła matematyczne, klasy lub zespoły składające się z uczniów w różnym wieku. Minimalna liczba uczniów w zespole wynosi 3 osoby. Maksymalna zależy jedynie od potrzeb i wyobraźni uczestników. Spośród uczestników pierwszego etapu nominujemy po 3 szkoły z każdego województwa do udziału w drugim etapie konkursu, a spośród nich 16 szkół (po jednej z każdego województwa) weźmie udział w 3 etapie. Do udziału w trzecim, ostatnim etapie konkursu uczniowie wybiorą swoje reprezentacje, które na forum innych finalistów oraz przed Jury zaprezentują opracowane przez siebie rozwiązania i odpowiedzą na ich pytania. Spośród wszystkich zespołów biorących udział w finale jeden otrzyma Grand Prix.

Na szkoły i uczniów biorących udział w konkursie czekają atrakcyjne nagrody, wśród których znajdują się m.in.:

 • 16 zestawów kalkulatorów naukowych Casio 991CEX na potrzeby wyposażenia pracowni matematycznej dla 16 szkół zwycięskich w 2. Etapie konkursu,
 • 3 keyboardy Casiotone CT-100 dla 3 najlepszych szkół w 3. etapie konkursu,
 • Zegarki G-Shock dla najlepszej reprezentacji biorącej udział w 3. etapie konkursu.
W związku z problemami technicznymi, przedłużamy termin zgłoszenia prac w II etapie do 9.12.2022 roku.

Masz pytania dotyczące konkursu?

Skontakuj się z nami pod adresem: kalkulatory@zibi.pl

Patroni: 

Formularz zgłoszeniowy

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

My, czyli GRUPA ZIBI S.A. z siedzibą w Warszawie,

KLIKNIJ I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O OCHRONIE TWOICH DANYCH

Nasze akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, 
XIII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 125 000 000,00 zł wpłacony w całości, NIP 5223113927, REGON: 369494855

Jak możesz się z nami skontaktować?

listownie: ul. Wirażowa 119, Warszawa (02-145) oraz za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego tutaj

Z inspektorem ochrony danych, który zostanie powołany z dniem 25.05.2018 r. możesz skontaktować się klikając w ten LINK i w polu „Temat wiadomości” wybierając „Dane osobowe – kontakt z Inspektorem Ochrony Danych”

Jakie masz prawa?

 1. dostępu do Twoich danych,
 2. ich poprawiania,
 3. żądania ich usunięcia,
 4. ograniczenia przetwarzania,
 5. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych,
 6. przenoszenia Twoich danych.

Co zrobić gdy uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z wymogami prawnymi?

Możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest to Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
Po wejściu w życie nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych będzie nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

 1. dla udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie.
 2. analitycznym, statystycznym i marketingowym, przez co chcemy poznać Twoje preferencje oraz ulepszać naszą witryną internetową oraz dostosować znajdujące się na niej treści, w tym reklamy, do Twoich upodobań.

Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie będziemy jednak w stanie udzielić odpowiedzi na Twoje pytanie.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

 1. Art. art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, a od 25.05.2018 r. na podstawie art 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli tego rozporządzenia.

Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie marketingu własnych usług.

Komu przekażemy Twoje dane?

 1. Dostawcom narzędzi do analityki ruchu na stronie,
 2. Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) danych

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas:

 1. udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.
 2. prowadzenia działań marketingowych przez nas albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych.

Czy Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Tak.

Do jakich państw?

Do Stanów Zjednoczonych. Masz prawo otrzymania kopii Twoich danych, które zostaną tam przekazane.

Na jakiej podstawie przekażemy dane?

Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12.07.2016 r. wprowadzającej Tarczę Prywatności (tzw. Privacy Shield).
Dane będą przekazywane tylko do podmiotów certyfikowanych w ramach tej decyzji.

Czy po przekazaniu nam danych możesz sprzeciwić się ich przetwarzaniu?

Tak. Możesz to zrobić w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane:

 1. na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;
 2. na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją.

  DANE SZKOŁY:

  DANE ZGŁASZAJĄCEGO I ZESPOŁU

  Pliki z pracą należy przekazać w dwóch identycznych egzemplarzach – jeden w pliku otwartym programu MS Word i jeden w pliku PDF.

  W przypadku problemów z wysyłką formularza, prosimy o wysyłkę wymaganych informacji i zadań konkursowych na adres e-mail: kalkulatory@zibi.pl