Scenariusz dla kl. 7-8: Kredyt, który lepszy?

maj 31, 2021

Scenariusz zajęć stworzony z myślą o pracy w grupie, który świetnie sprawdzi się także w warunkach e-learningu. Zadaniem uczniów będzie analiza problemu, wykonanie serii obliczeń a następnie interpretacja wyników, wybranie właściwego rozwiązania i jego uzasadnienie.

Dzięki ciekawej formule uczniowie nie tylko usprawniają swoje umiejętności obliczeniowe ale także poznają praktyczne zastosowania matematyki, uczą się wnioskować i myśleć strategicznie. Praca metodą projektu oraz w zespołach motywuje do nauki i pozwala na doskonalenie umiejętności argumentacji.

Scenariusz_kl.7-8_Kredyt,który tańszy_K.Stefańska

Cele lekcji

Edukacja matematyczna:

  • Obliczanie procentu danej liczby
  • Ćwiczenie użycia kalkulatora do obliczania odsetek
  • Rozwijanie kompetencji analizowania tekstu i rozwiązywania zadań wieloetapowych
  • Używanie procentów w kontekście codziennych sytuacji
  • Rozwijanie umiejętności współpracy w grupie
  • Kształcenie umiejętności różnorodnego przedstawiania danych

Edukacja finansowa:

  • Przypomnienie następujących pojęć: odsetki, kredyt, koszt całkowity
  • Poznanie definicji rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania (RRSO)
  • Obliczanie odsetek bankowych od podanej kwoty