Scenariusz dla kl. 7-8: Szczepionki

maj 31, 2021

Scenariusz zajęć stworzony z myślą o pracy w grupie, który świetnie sprawdzi się także w warunkach e-learningu. Zadaniem uczniów będzie analiza problemu, wykonanie serii obliczeń a następnie interpretacja wyników, wybranie właściwego rozwiązania i jego uzasadnienie.

Dzięki ciekawej formule uczniowie nie tylko usprawniają swoje umiejętności obliczeniowe ale także poznają praktyczne zastosowania matematyki, uczą się wnioskować i myśleć strategicznie. Praca metodą projektu oraz w zespołach motywuje do nauki i pozwala na doskonalenie umiejętności argumentacji.

Scenariusz_kl.7-8_Szczepionki_K.Stefańska

Cele lekcji

Edukacja matematyczna:

  • Rozwijanie kompetencji analizowania tekstu
  • Rozwiązywania zadań wieloetapowych
  • Zastosowanie cech podzielności
  • Zastosowanie kalkulatora do obliczeń rachunkowych