Scenariusz dla szkoły średniej: Kapitalizacja odsetek

maj 31, 2021

Scenariusz zajęć stworzony z myślą o pracy w grupie, który świetnie sprawdzi się także w warunkach e-learningu. Zadaniem uczniów będzie analiza problemu, wykonanie serii obliczeń a następnie interpretacja wyników, wybranie właściwego rozwiązania i jego uzasadnienie.

Dzięki ciekawej formule uczniowie nie tylko usprawniają swoje umiejętności obliczeniowe ale także poznają praktyczne zastosowania matematyki, uczą się wnioskować i myśleć strategicznie. Praca metodą projektu oraz w zespołach motywuje do nauki i pozwala na doskonalenie umiejętności argumentacji.

Scenariusz_szkoła średnia_Kapitalizacja odsetek_K.Stefańska

Cele lekcji

Edukacja matematyczna:

  • Zastosowanie kalkulatora do obliczeń rachunkowych
  • Stosowanie wzoru na kapitalizację odsetek
  • Rozwijanie kompetencji analizowania tekstu i rozwiazywania zadań wieloetapowych

Edukacja finansowa:

  • Zapoznanie się z następującymi pojęciem finansowymi:
    kapitalizacja odsetek, oprocentowanie, zysk, kapitalizacja odsetek z podatkiem, podatek Belki
  • Obliczanie oprocentowania w wyznaczonym przedziale czasowym (np. kwartalnym) na podstawie oprocentowania rocznego
  • Porównanie zysku na lokatach o różnych okresach kapitalizacji odsetek (rocznej, kwartalnej, miesięcznej)