Rusza program wsparcia edukacji matematycznej Casio

sie 21, 2019 | Aktualności

We wrześniu 10 szkół w całej Polsce rozpocznie program edukacji matematycznej z użyciem najnowocześniejszych kalkulatorów naukowych Casio 991 CEX – jedynych wyposażonych w polski interface i notację matematyczną. Tym samym rozpocznie się 2. etap projektu, który Casio zainicjowało w ubiegłym roku szkolnym.

Nabór szkół i nauczycieli do projektu był dwuetapowy. Chcieliśmy mieć pewność, że szkoły, które przystąpią do programu będą efektywnie wykorzystywać możliwości, które im oferujemy – tłumaczył Yevgeniy Wyszynski, odpowiadający za programy edukacyjne marki w Polsce. Chęć akcesu do projektu musiał wyrazić dyrektor szkoły, który wskazywał nauczycieli w swojej placówce. Następnie sami nauczyciele musieli wyrazić zgodę i zadeklarować chęć realizacji programu oraz wypełnić ankiety, na podstawie których wytypowane zostały placówki, które wezmą udział w kolejnym etapie.

Marka Casio przekaże każdej ze szkół zestaw kalkulatorów naukowych Classwiz 991 CEX na wyposażenie pracowni matematycznej. Podczas roku szkolnego uczniowie będą regularnie korzystać z nich na lekcjach. Dzięki kalkulatorom sprawnie rozwiążą układy równań, działania na ułamkach zwykłych, obliczą funkcje trygonometryczne, całki, parametry statystyczne, finansowe a nawet obliczenia fizyczne i chemiczne. Zdaniem ekspertów obecność kalkulatora pozwoli nauczycielom skoncentrować się z uczniami na rozumieniu matematyki i analizie problemów oraz zwiększy liczbę i złożoność zadań rozwiązywanych podczas lekcji. Zakładamy, że na pewnym etapie edukacji uczeń umie już wykonać działania matematyczne, sprawność w ich przeprowadzaniu może także samodzielnie ćwiczyć w domu – kontynuuje Yevgeniy Wyszynski – podczas lekcji warto wykorzystać pełen potencjał wynikający z pracy pod okiem nauczyciela i skupić się na tym co w matematyce najbardziej pociągające, czyli analizowaniu problemów i poszukiwaniu najlepszych ich rozwiązań. Kalkulator pozwoli na szybkie sprawdzanie uczniowskich hipotez. Lekcja będzie bardziej dynamiczna i ciekawa.

Nauczyciele będą regularnie otrzymywali scenariusze zajęć lekcyjnych, mogą liczyć na wsparcie ekspertów z zakresu dydaktyki oraz dostęp do materiałów edukacyjnych z całego świata, którymi dysponuje Casio. Okresowo będą także przekazywać ekspertom informacje o tym jak kalkulatory są przez nich wykorzystywane, w jakich zadaniach są dla uczniów największą pomocą oraz co sprawia im ewentualne trudności. W oparciu o opinie nauczycieli Casio będzie tworzyło kolejne materiały dydaktyczne i poszerzało zakres wsparcia dla pedagogów.