Wyniki I etapu

gru 6, 2022 | Info

Matużytkownicy – rozstrzygnięcie 1. etapu konkursu

 

Po zapoznaniu się z przesłanymi pracami konkursowymi i ocenie ich pod kątem formalnym oraz merytorycznym jury podjęło decyzje rozstrzygające 1. etap konkursu Matużytkownicy z zawieszeniem Art2. pkt 3d Regulaminu, a tym samym dopuszczeniu do 2. etapu więcej niż jednego projektu z jednej szkoły, o ile projekty te spełniają wymagania przewidziane przez jury w pierwszym etapie. W efekcie do 2. etapu konkursu zakwalifikowanych zostało 7 projektów reprezentujących 5 szkół: 

  • I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego
  • II Liceum Ogólnokształcące im. S. Batorego
  • Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Nowym Tomyślu
  • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Czyżówce
  • Szkoła Podstawowa “Rajska Szkoła”
Jednocześnie w związku z niewielką liczbą uczestników, Jury oraz Organizatorzy uznali za niemożliwe przeprowadzenie 3. etapu konkursu, którego istotnym elementem pozostaje wzajemna ocena rówieśnicza. W związku z tym, Jury i Organizatorzy podjęli decyzję o rezygnacji z realizacji 3 etapu konkursu,  i rozstrzygnięciu całości konkursu w 2. etapie na dotychczas przewidzianych zasadach z zachowaniem zapisu  Art.2 pkt. 3d Regulaminu dla tego 2. etapu. W efekcie do etapu 2. zakwalifikowanych zostało 7 projektów badawczych. Zachowując dotychczas przewidzianą proporcję pomiędzy uczestnikami a liczbą nagrodzonych, spośród szkół zakwalifikowanych do 2. etapu wyłonimy 2 szkoły, które zostaną nagrodzone zestawami kalkulatorów naukowych.